VOTE#TeamAnggun


Ava

Ketik TVI(spasi)AVA
kirim ke 95151
*tarif Rp 2.200/sms sudah termasuk pajak


Rambu

Ketik TVI(spasi)RAMBU 
kirim ke 95151
*tarif Rp 2.200/sms sudah termasuk pajak

#TeamTiti


Febri

Ketik TVI(spasi)FEBRI
kirim ke 95151
*tarif Rp 2.200/sms sudah termasuk pajak


Waode

Ketik TVI(spasi)WAODE 
kirim ke 95151
*tarif Rp 2.200/sms sudah termasuk pajak

#TeamArmand


Aldo

Ketik TVI(spasi)ALDO
kirim ke 95151
*tarif Rp 2.200/sms sudah termasuk pajak


Virza

Ketik TVI(spasi)VIRZA 
kirim ke 95151
*tarif Rp 2.200/sms sudah termasuk pajak

#TeamVidiNino


Gok

Ketik TVI(spasi)GOK
kirim ke 95151
*tarif Rp 2.200/sms sudah termasuk pajak


Philip

Ketik TVI(spasi)PHILIP 
kirim ke 95151
?*tarif Rp 2.200/sms sudah termasuk pajak